Kanādas Austruma Kopa

2008 9 Decembris

Skolotāja novēlējums izglītības turpināšanai (arī no avīzes Latvija Amērikā)

Filed under: Gadasvētki — austrumskanada @ 1:41 priekšpusdienā
Tags: , ,

Skolotāja novēlējums izglītības turpināšanai

Genovefas Ruskas piemiņas fonda ziņojums

Ziņojums sniegts akadēmiskās vienības Austrums 125 gadu jubilejas svinīgās sapulces laikā Kanadas Latviešu Centrā Toronto.

Genovefas Ruskas piemiņas fonda dibinātājs Jānis Ruskis dzimis 1912. gada 14. jūnijā. Beidzis Cesvaines vidusskolu un Latvijas universitātes Tieslietu fakultāti. Nokalpojis obligātā kaŗaklausībā, civīlā darbā uzdienējis par Varakļānu iecirkņa izmeklēšanas tiesnesi, bijis tiesnesis Daugavpilī. Iestājies akadēmiskā vienībā Austrums. 1944. gadā izbraucis uz Vāciju, tad 1948. gadā uz Angliju un no turienes 1951. gadā uz Kanada, kur strādāja kā ierēdnis Kanadas muitā. Latviešu sabiedrībā mācīja latviešu valodu Toronto Latviešu tautas augstskolas ģimnazijā. Gadiem ilgi palīdzēja apgādam „Ceļinieks” kā žurnāla „Jaunā Gaita” ekspedītors. Izkārtoja Austruma reģistrāciju kā bezpeļņas organizāciju Ontario provincē. Jānis Ruskis mira 1997. gada 7. oktobrī, testamentā atstājot $100,000 Kanadas dolaru, lai dibinātu stipendiju fondu savas dzīvesbiedres piemiņai.

(more…)

Advertisements

WordPress.com blogs.