Kanādas Austruma Kopa

2008 9 Decembris

Skolotāja novēlējums izglītības turpināšanai (arī no avīzes Latvija Amērikā)

Filed under: Gadasvētki — austrumskanada @ 1:41 priekšpusdienā
Tags: , ,

Skolotāja novēlējums izglītības turpināšanai

Genovefas Ruskas piemiņas fonda ziņojums

Ziņojums sniegts akadēmiskās vienības Austrums 125 gadu jubilejas svinīgās sapulces laikā Kanadas Latviešu Centrā Toronto.

Genovefas Ruskas piemiņas fonda dibinātājs Jānis Ruskis dzimis 1912. gada 14. jūnijā. Beidzis Cesvaines vidusskolu un Latvijas universitātes Tieslietu fakultāti. Nokalpojis obligātā kaŗaklausībā, civīlā darbā uzdienējis par Varakļānu iecirkņa izmeklēšanas tiesnesi, bijis tiesnesis Daugavpilī. Iestājies akadēmiskā vienībā Austrums. 1944. gadā izbraucis uz Vāciju, tad 1948. gadā uz Angliju un no turienes 1951. gadā uz Kanada, kur strādāja kā ierēdnis Kanadas muitā. Latviešu sabiedrībā mācīja latviešu valodu Toronto Latviešu tautas augstskolas ģimnazijā. Gadiem ilgi palīdzēja apgādam „Ceļinieks” kā žurnāla „Jaunā Gaita” ekspedītors. Izkārtoja Austruma reģistrāciju kā bezpeļņas organizāciju Ontario provincē. Jānis Ruskis mira 1997. gada 7. oktobrī, testamentā atstājot $100,000 Kanadas dolaru, lai dibinātu stipendiju fondu savas dzīvesbiedres piemiņai.


Genovefas Ruskas piemiņas fonds tika nodibināts 1997. gadā lai piešķirtu stipendijas, pabalstus vai piešķīrumus studentiem universitātēs vai citās augstākās mācību iestādēs Latvijā. Pilnvarotās uzticības personas Guntis Liepiņš, Pēteris Mukts un Juris Zvīdris (akadēmiskās vienības Austrums biedri Kanadā) apsaimnieko fondu. Lai praktiski veicinātu fonda darbību, šīs personas panāca to, ka lielāko daļu no administrātīvā darba izstrādāja Rīgas Austrums, izveidojot sadarbību ar tām mācību iestādēm, kuŗām bija kādas saistības ar Jāņa Ruska dzīves gaitām.

Akadēmiskā vienība Austrums savā 120 gadu jubilejas zīmē 2003. gadā izsniedza pirmās 7 Genovefas Ruskas piemiņas fonda stipendijas. 2004. gadā sekoja 6 stipendijas, 2005. gadā 9 stipendijas, 2006. gadā 8 stipendijas un 2007. gadā 5 stipendijas. Šīs 35 stipendijas piešķirtas 15 austrumiešiem, 9 Cesvaines vidusskolas absolventiem, 6 Latvijas universitātes Juridiskās fakultātes studentiem, 4 Daugavpils Skolotāju institūta Latviešu valodas skolotāju fakultātes studentiem un 1 Rēzeknes augstskolas Humānitāro un juridisko zinātņu fakultātes studentam. Stipendijas sākotnēji bija LVL 500 vērtībā; 2007. gadā tās paaugstināja uz LVL 750.

Akadēmiskā vienība Austrums savā 125 gadu jubilejā, svinīgās sapulces laikā 2008. gada 25. oktobrī Latvijas universitātes Mazajā aulā, piešķīra īpašu Genovefas Ruskas piemiņas fonda stipendiju Edvīnam Šnorem LVL 5,000 apmērā akadēmisko studiju turpināšanai. Viņš ieguvis polītikas zinātnes un starptautisko attiecību bakalaura un maģistra gradu Latvijas universitātē, pavadot studiju gadus arī Norvēģijā. Viņš strādājis LR Aizsardzības ministrijā kā informācijas analitiķis un multimediju laboratorijā „RIDemo” kā projektu vadītājs un starptautisko projektu nodaļas vadītājs. Viņš ir Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības Vēstures un zinātnes komisijas loceklis. Edvīns Šnore ir šogad iznākušās dokumentālfilma „Padomju stāsts” autors un režisors.

Akadēmiskā vienība Austrums savā 125 gadu jubilejā piedāvā arī īpašu Genovefas Ruskas piemiņas fonda stipendiju studentiem universitātēs vai citās augstākās mācību iestādēs Latvijā, vērtībā sākot ar LVL 750. Pieteikties pa e-pastu pie Gunta Liepiņa liepag@idirect.com

Jāiesniedz šādi dokumenti:

1. pieteikuma vēstule ar informāciju par mācību programmu;

2.dzīves gājuma apraksts (Curriculum vitae);

3. izrakstsno studiju sekmju apliecinošā dokumenta par pēdējo studiju gadu;

4. vienas lappuses domraksts, kur students izsaka, kā šodienas kontekstā ir iespējams pildīt Austruma devīzi „Ar savu tautu, par savu tautu” vai „Augt un dzīvot Latvijai”;

5. viena attiecīgās augstskolas akadēmiska personāla locekļa atsauksme;

6. citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.

Fonda uzticības personas ir tiesīgas pieprasīt papildus dokumentus.

Jāņa Ruska vēlējums Ģenovefas Ruskas piemiņas fondam piepilda Asutruma devīzi „Ar savu tautu, par savu tautu” un stipendijas rosina Austruma devīzi „Augt un dzīvot Latvijai”.

Advertisements

Atstāt komentāru »

Vēl nav komentāru.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: