Kanādas Austruma Kopa

2008 9 Decembris

Latvija Amērikā raksts: Akadēmiskai vienībai „Austrums” 125 gadi

Filed under: Uncategorized — austrumskanada @ 1:36 priekšpusdienā
Tags:

Šeit esmu pārrakstijis Vitas Gaiķes jauko aprakstu par Austruma 125. g. jubilejas svinībām kas parādijās nesen avīzē Latvija Amērikā:

Akadēmiskai vienībai „Austrums” 125 gadi
Austrumieši Toronto jubileju svin trīs dienas

Šādu cienījamu vecumu sasniegusi trešā vecākā latviešu mūža organizācija, kuŗas dibināšanas iniciātors 1883. gadā Maskavā bija Jānis Čakste, vēlākais Latvijas prezidents. Turpmākie polītiskie notikumi austrumiešus izkaisījuši pa visu pasauli, tāpēc 125. gadasvētkus „Austrums” varēja svinēt vairākos kontinentos. Arī vienības Kanadas kopa rīkoja vērienīgus svētkus, jau piektdienas vakarā Latviešu Centra Umurkumurā satiekoties ar sabraukušajiem viesiem, bet uz galvenajām svinībām pulcējoties sestdien, 8. novembrī.


Ieejot svētku zālē bija jūtams, ka šeit sanākušie ir kas vairāk nekā vienas organizācijas biedri, tie ir draugi, kas priecājas tikties, kas labi jūtas savā saimē. Ar īpašu sirsnību tika uzņemti tālīnie viesi austrumiešu vecbiedri – vēsturnieks Ainārs Lerhis no Rīgas, kas bija arī svētku galvenais runātājs, žurnālists, Biznesa augstskolas Turība asociētais profesors Ainārs Dimants, arī no Rīgas, bet šobrīd ieradies no Atēnām, ASV, kur pašlaik kā Fulbraita stipendiāts Džordžijas Universitātē veic pētījumu, salīdzinot Latvijas un ASV pieredzi žurnālistikas jautājumos, un ekonomikas vēsturnieks, 5. Saeimas deputāts, LU docents Viesturs Karnups, kas dzimis Austrālijā, bet tagad dzīvo Latvijā, bet uz šo sarīkojumu ieradies no Vašingtonas, DC, kur kā Fulbraita stipendiāts Džordžtaunas Universitātē veic pētījumu par Padomju Savienību CIP archīvos.
Ne tik tāli, bet arī ļoti gaidīti viesi bija ieradušies no kaimiņu zemes – Ivars Laviņš un Juris Alksnītis no Bostonas, Uģis Sprūdžs ar ģimeni no Čikāgas un Juris Upatnieks no Ann Arboras Mičiganā.
Tā kā Austrumam jau kopš 1930-tiem gadiem ir izveidojusies cieša draudzība ar igauņu akadēmisko organizāciju Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS), tad tās pārstāvis Enns Varriks ieradās sveikt draugus, kopā ar siltiem apsveikuma vārdiem pasniedzot arī milzīgu vīna pudeli. Jāpiezīmē, ka EÜS biedrs Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess ir arī Austruma goda biedrs.
Kā jau jubilejas reizēs pienākas, Austruma Kanadas kopas vecākais Žanis Valdmanis īsos vārdos atskatījās uz vienības aizvadītajiem gadiem, izvērtēja sasniegto un, protams, ieskatījās arī nākotnē. Tomēr savu skatījumu uz Austruma attīstību viņš vērsa no pavisam pārsteidzošas puses, izmantojot slavena japāņu astrologa novērojumu, ka Japāna ir vairāk paveikusi, ja tā ir sekojusi pašplūsmai, nevis kādam noteiktam virzītājam, un šo pašu principu pielīdzinot arī austrumiešiem. Šis savā ziņā trāpīgais un negaidītais salīdzinājums kļuva it kā par vakara neoficiālo moto, un šķiet, ka arī turpmākā kopas dzīvē tam būs paliekoša vieta. Kādam var būt iebildumi pret tādu, it kā neorganizētu, vienības darbības aprakstu, bet patiesībā pašplūsma ietver sevī dziļu jēgu – katrs austrumietis var aizsākt kādu ideju un tā pārvēršas plūsmā – ne uzspiestā, bet pašplūsmā, kas plešas platāka, ja tai ir sekotāji.
Vēsturnieks Dr. Ainārs Lerhis, grāmatas „Latvijas Republikas ārlietu dienests 1918 – 1941” autors, LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes priekšsēdis, izsmeļoši runāja par Latvijas ārlietu dienestu darbību kopš Latvijas nodibināšanas līdz pat mūsdienām, minot arī „Austruma” vecbiedru nopelnus šajā jomā, izceļot tādus polītiķus kā Jāni Čaksti un diplomātu, Latvijas sūtni ASV Jūliju Feldmani un citus. Ainārs Lerhis un Ainārs Dimants informēja arī par topošo ļoti apjomīgo Austruma vēstures grāmatu, kuŗas veidošanā abi ir ielikuši daudz darba un kur liela nodaļa ir atvēlēta arī Kanadas kopai. Papildinot grāmatu vēl ar Austruma 125. gadu svinībām visā pasaulē, tā gaidāma iznākam visai drīzā nākotnē. Austrumieši devīgi atbalsta arī studentus Latvijā, piešķiŗot stipendijas no Jāņa Ruska dibinātā Genovefas Ruskas piemiņas fonda. (Fonda ziņojums lasāms atsevišķi.) Svinību turpinājumā Andŗa Rozes sagatavotā veco fotografiju izrāde par Austruma 125 gadu vēsturi ne pārāk nopietnā skatījumā sagādāja jautrus brīžus, atceroties senus notikumus un meklējot bildēs pazīstamas sejas. Jāņa Valdmaņa fotografiju virkne liecināja par nesenākiem notikumiem, parādot interesantas un aizrautīgas nodarbības kopas dzīvē – alus brūvēšanu, izbraukumus un, galvenais, pavisam nesen pabeigto lieveņa būvi Sidrabenes Austrumkalnos.
Svinību gaitā neizpalika arī Latviešu Centra šefpavāra Ingo gādātais mielasts, kas uz brīdi apklusināja straujās runas, bet kad spēki bija atjaunoti, sākās dziedāšana, ko austrumieši pieprot teicami. Līdz pusnaktij skanēja dziesma pēc dziesmas, mijoties ar jautrām sarunām un atmiņām. Visu vakara norisi svinīgi un stalti vadīja gados jaunais vecbiedrs Jānis Kļaviņš, laiku pa laikam uzsākot arī pa kādai dziesmai.
Svinības turpinājās vēl nākamajā dienā, dzestrajā rītā vispirms apciemojot 18 austru-miešus, kas jau atdusas Jorkas kapos. Pēc dievkalpojuma Toronto Sv. Andreja baznīcā visi devās uz pankūku pusdienām Austruma Kanadas kopas mītnē „Austrumkalni” Sidrabenē, kur varēja novērtēt austrumiskā pašplūsmā pašu spēkiem profesionāli uzbūvēto jauno lieveni.
Laiks gan bija pietiekami vēss, lai ārā ilgi neuzkavētos, bet pulcētos kamīna apsildītajā mītnē, kas sirsnīgi uzņem gan austrumiešus, gan viņu draugus. Atkal dziesmas un atkal sarunas, bet pienāk brīdis, kad ir jāatvadās. Tomēr visu viesību laiku jūtamā draudzīgā kopības sajūta liecināja par stiprām un nesaraujamām saitēm, kas saista vienības vecbiedrus no dažādām pasaules malām. Šķiet, ka pašplūsmas straume vēl ir pietiekami liela, lai aiznesu Austrumu arī līdz 150. jubilejai, kad varbūt būs pienācis laiks korķēt vaļā EÜS dāvināto lielo vīna pudeli.

Vita Gaiķe

Advertisements

1 komentārs »

  1. Super!!!

    Komentārs by Armands — 2008 30 Decembris @ 8:35 pēcpusdienā | Atbildēt


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: